5-S Webgids
Image default
Financieel

Bewindvoering in Eindhoven nodig? Dit kunt u doen

Bij het aanvragen van bewindvoering komt het een ander kijken. Welke stappen moet je ondernemen en waar moet je beginnen? In dit artikel staat een stap voor stap uitleg welke stappen u kunt ondernemen om bewindvoering aan te vragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor bewindvoering?

Wanneer u niet langer zelfstandig beslissingen kan nemen over uw financiële zaken kunt u in aanmerking komen voor bewindvoering. Dit kan onder andere zijn wanneer er sprake is van een geestelijke of verstandelijke beperking, ziekte, verslaving, ouderdom of problematische schulden. Een bewindvoerder zorgt er dan voor dat uw financiële zaken geregeld worden en onder andere uw vaste laste worden betaald.

U kunt bewindvoering aanvragen voor u zelf, maar u kunt ook bewindvoering aanvragen voor bijvoorbeeld uw partner of uw ouders.

Bewindvoerder aanstellen

Als eerste is het belangrijk om na de denken wie u als bewindvoerder zou willen. Het is mogelijk om een familielid aan te stellen als bewindvoerder. Deze dient dan een bereidverklaring in te vullen en deze moet ingediend worden bij de kantonrechter. Ook kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met een bewindvoeringskantoor. Er zijn verschillende kantoren voor bewindvoering in Eindhoven.

Als u kiest voor een familielid als bewindvoerder dient u zelf een bewindvoering aan te vragen bij de kantonrechter en het betreffende familielid dient een bereidverklaring in te dienen. De kantonrechter beslist vervolgens of u in bewind geplaatst wordt en of uw familielid aan de eisen voor bewindvoerder voldoet.

Bewindvoeringskantoor

Als u kiest voor een bewindvoeringskantoor vindt er een telefonisch en/of een persoonlijk gesprek plaats om de mogelijkheden te bekijken en om te kijken of het bij u past. Daarna zal het kantoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Deze zal kijken of het daadwerkelijk nodig is om u onder bewind te plaatsen. Wanneer de rechtbank besluit om u onder bewind te plaatsen zal er een beschikking worden gemaakt. Deze beschikking geeft het bewindvoeringskantoor de rechtelijke macht om, bijvoorbeeld partijen aan te schrijven waar u een financiële relatie mee heeft.

De bewindvoerder is vanaf dat moment verantwoordelijk voor uw financiële zaken. Hij stelt een budgetplan op, hierin staan alle inkomsten en uitgaven voor de komende tijd gepland. U ontvangt vanaf dat moment leefgeld, hiermee kunt u uw boodschappen, verzorgingsproducten en reiskosten vergoeden. De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw vaste lasten betaald worden. Ook neemt uw bewindvoerder beslissingen over nieuwe overeenkomsten en grote aankopen. De bewindvoerder zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft, onder andere voorzieningen zoals: huur- en zorgtoeslag, kwijtscheldingen van gemeentebelasting en voldoende inkomen. Belastingaangifte wordt ook verzorgt door de bewindvoerder en deze treft ook eventueel regelingen met schuldeisers als u schulden heeft.

Kosten

In de meeste gevallen in de dienst bewindvoering kosteloos. Het is mogelijk om via uw gemeente een beroep te doen op de bijzondere bijstand als u een inkomen heeft rond bijstandsniveau. Met deze bijzondere bijstand worden de kosten voor de bewindvoerder geheel of gedeeltelijk vergoed.

Duur

Het doel van bewindvoering is om u te helpen en ervoor te zorgen dat u uiteindelijk weer op eigen benen kunt staan. De duur van een bewind is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hoe snel deze verbetert. Wanneer het beter gaat en u weer zelf uw financiële zaken zou kunnen regelen kan een opheffingsverzoek ingediend worden bij de kantonrechter. Deze zal dan een oordeel uitspreken of de bewindvoering niet langer nodig is of nog even door moet gaan.

Als u bewindvoering in Eindhoven nodig heeft, kunt u dus twee verschillende dingen doen. Een verzoek tot bewindvoering indienen en een familielid aanstellen als bewindvoerder of contact opnemen met een bewindvoeringskantoor. Het voordeel van een bewindvoeringskantoor is dat deze alles voor u regelen en u zelf geen verzoek bij de rechtbank hoeft in te dienen.