5-S Webgids
Image default
Zakelijk

Een bedrijfsongeval, hoe pak je dat aan?

Aii.. vroeg of laat krijg je er natuurlijk mee te maken wanneer je ondernemer bent. Een bedrijfsongeval. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar wat als het nu toch gebeurt? Zorg dan dat je de beste aanpak hebt maar ook dat alle randvoorwaarden zijn geregeld. Een ongeval is immers natuurlijk al vervelend genoeg.

 

Deze risico’s kunnen ontstaan wanneer een ongeval of incident zich voordoet:
1. Financieel risico in materiaal maar ook bij verzuim en letsel

2. Imago risico bij letsel of erger maar ook bij publiciteit

3. Juridische consequentie bij nalatigheid

4. Stillegging van productie bij claims

5. Veiligheid van de medewerkers staat op het spel

De belangrijkste punten

Allereerst moet je natuurlijk verzekerd zijn, een BHV-er in dienst hebben en een EHBO-diploma op zak hebben. Zorg na een ongeval er altijd voor dat de best mogelijke hulpverlening kan worden verleend. Dit zowel in de vorm van kennis en kunde als een veilige en overzichtelijke situatie. Een ongeval is al erg genoeg en je wilt dat een medewerker, collega of zakenrelatie graag zo snel mogelijk weer aan het werk is. Maar zorg er ook voor dat de RI&E op orde is. Registratie van incidenten

Bij een ongeval is van groot belang om incidenten of bijna-incidenten te registreren in een zorgvuldig systeem. Bijvoorbeeld met een ongevallen formulier. Op deze wijze kan een organisatie grip vatten op situaties als ongewenst gedrag. Vaak blijkt dat organisaties wel de beschikking hebben over een dergelijk systeem, maar dat registraties vaak niet worden bijgehouden vanwege de complexiteit. Andere redenen zijn dat er onvoldoende zicht is op de registraties, het een tijdrovende taak is of dat medewerkers de incidenten bij het beroep vinden passen waardoor er niet de ernst is om het incident te melden.

Bovendien heeft het geen zin om incidenten die reeds zijn geregistreerd niet worden geanalyseerd of worden geëvalueerd waardoor het beleid kan worden aangescherpt om bijvoorbeeld ongewenst gedrag te verbeteren. 

Aandachtspunten van registratie incident

Het is belangrijk om altijd na te gaan waarom bepaalde incidenten niet worden gemeld of waarom hiervan geen registratie heeft plaatsgevonden. Ligt dit bijvoorbeeld aan de ernst van de situatie of heeft dit andere redenen. Om dit te achterhalen is het raadzaam om gesprekken te voeren met zowel medewerkers als leidinggevenden. Stel na deze gesprekken passende maatregelen op. Middels een dynamische RI&E zorg je voor een laagdrempelige incidenten registratie.

https://www.raatwerk.nl/dynamische-rie-2/