5-S Webgids
Image default
Financieel

Enquetes invullen voor geld | Meedoen Aan Onderzoek

De volgende historische stap was brons in staven met een vooraf gemeten gewicht van 5 pond (vermoedelijk om de ruilhandel gemakkelijker en eerlijker te maken), genaamd “aes signatum” (gesigneerd brons), waarbij discussie ontstaat tussen als dit nog steeds het ruilsysteem is of nu een monetair systeem. Tot slot is er een duidelijke breuk tussen het gebruik van brons in ruilhandel en het onbetwistbare gebruik ervan als geld, omdat lichtere maten brons niet bedoeld zijn om te worden gebruikt als iets anders dan muntstukken voor transacties. Het aes-graf (zwaar brons) (of As) is het begin van het gebruik van munten in Rome, maar niet het oudste bekende voorbeeld van metalen munten. 

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Theorieën over geld
Hoofdartikel: Monetaire economie
Tot de vroegste ideeën behoorden Aristoteles’ “metallist” en Plato’s “chartalist” concepten, die Joseph Schumpeter als vormen van classificatie in zijn eigen geldtheorie integreerde. De Oostenrijkse econoom probeerde met name een katalysatortheorie van geld te ontwikkelen uit de claim-theorie. Schumpeter’s theorie had verschillende thema’s, maar de belangrijkste daarvan zijn de begrippen dat geld kan worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de sociale boekhouding en dat het ook stevig verbonden is met de theorie van de waarde en de prijs.

Er zijn minstens twee theorieën over wat geld is en deze kunnen de interpretatie van historische en archeologische bewijzen van vroege monetaire systemen beïnvloeden. De goederentheorie van geld (ruilgeld) heeft de voorkeur van degenen die geld willen zien als een natuurlijke uitwas van de marktactiviteit. Anderen zien de krediettheorie van geld (money of account) als aannemelijker en kunnen een sleutelrol spelen voor de staat bij het vestigen van geld. De Grondstoffentheorie is wijder verbreid en een groot deel van dit artikel is vanuit dat oogpunt geschreven. In het algemeen richten de verschillende geldtheorieën die door economen zijn ontwikkeld zich grotendeels op functies, gebruik en beheer van geld.

Andere theoretici merken ook op dat de status van een bepaalde vorm van geld altijd afhankelijk is van de status die de mens en de maatschappij eraan toekennen. Zo kan goud in de ene samenleving als waardevol worden beschouwd, maar in een andere niet, of dat een bankbiljet slechts een stuk papier is tot men het erover eens is dat het geldwaarde heeft.

Prehistorie: voorgangers van geld en het ontstaan ervan
Niet-monetaire uitwisseling
Ruilhandel
Hoofdartikel: Ruilhandel
In Politiek Boek 1:9 (ca. 350 v.Chr.) heeft de Griekse filosoof Aristoteles nagedacht over de aard van het geld. Hij was van mening dat elk object twee toepassingen heeft: het oorspronkelijke doel waarvoor het object is ontworpen, en als een object om te verkopen of te ruilen. De toekenning van geldwaarde aan een verder onbeduidend object zoals een munt of promesse ontstaat doordat mensen een psychologisch vermogen verwerven om vertrouwen in elkaar en in het externe gezag binnen de ruilhandel te stellen.

Ben je op zoek naar een website voor geld verdienen met enquetes? Meedoen Aan Onderzoek is een groot bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van betaalde enquetes. Wanneer je op zoek ben naar enquetes invullen voor geld dan ben je bij Meedoen Aan Onderzoek aan het juiste adres. Bekijk de website van Meedoen Aan Onderzoek en begin vandaag nog met enquetes voor geld.

Bij ruilhandel kan een persoon die een meerwaarde bezit, zoals een hoeveelheid graan of een hoeveelheid vee, deze direct inruilen voor iets wat als een vergelijkbare of grotere waarde of nut heeft, zoals een kleipot of een werktuig, maar de capaciteit om ruiltransacties uit te voeren is beperkt, omdat het afhangt van een toevallige wens. Een boer moet bijvoorbeeld iemand vinden die niet alleen het graan dat hij produceert wil, maar die ook iets terug kan doen wat de boer wil. Het vinden van mensen om mee te ruilen is een tijdrovend proces en deze factor is waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer bij het creëren van monetaire systemen – mensen die op zoek zijn naar een manier om te stoppen met het verspillen van hun tijd aan het zoeken naar iemand om mee te ruilen.

Er is geen bewijs, historisch of hedendaags, van een samenleving waarin ruilhandel de belangrijkste vorm van ruilhandel is. De algemene veronderstelling dat monetaire systemen zijn voortgekomen uit ruilhandel blijft echter bestaan, omdat het onredelijk is om aan te nemen dat monetaire systemen op magische wijze zijn ontstaan. De psychologische elementen die nodig zijn voor het bestaan en functioneren van een ruilsysteem zijn niet alleen veel eenvoudiger dan die welke nodig zijn voor een eenvoudig monetair systeem, maar elk historisch voorbeeld van monetaire systemen vereist en bevat de psychologische basiselementen die ruil mogelijk maken. Het is heel eenvoudig om een stuk vlees te ruilen voor een stuk fruit, maar het creëren en gebruiken van gereedschappen om hasjmarkeringen op een stok of een stuk leer te maken om voor te stellen dat iemand je een stuk vlees heeft gegeven en nu ben je ze een stuk vlees schuldig is een veel complexer geheel van denkprocessen die een kennis van het maken van gereedschappen, kennis van ruwe numerieke systemen, etc. vereisen. Nog intellectueler dan dit voorbeeld zou het creëren van penningen die abstract een claim op goederen in een magazijn vertegenwoordigen, en verder vereist het creëren van metalen penningen (waarvoor kennis van mijnbouw & raffinage van metaal en het creëren van munten nodig is) een nog meer geëvolueerde gemoedstoestand dan elk van deze andere voorbeelden.

 

https://www.meedoenaanonderzoek.nl/enquetes-invullen-voor-geld/