5-S Webgids
Image default
Industrie

Gevaarlijke stoffen gebruiken

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen voor hun werk en zijn zich daar vaak niet van bewust. Denk aan smeermiddelen, verf en lijm, maar ook aan schoonmaakmiddelen en toiletblokken. Om de omgang met gevaarlijke stoffen in uw bedrijf te ondersteunen, hebben VIB-fabrieken onder de naam PIKA applicatieprogramma’s voor gevaarlijke stoffen opgezet. In deze app kun je specifieke informatie opvragen over gevaarlijke stoffen. Deze informatie omvat gevaren, gezondheidsrisico’s die eraan verbonden zijn en maatregelen of persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn voor een veilige werking.

5 tips voor veilig werken

#1 Gebruik alle materialen alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Gebruik bijvoorbeeld geen oplosmiddelen om uw handen schoon te maken of benzine om uw apparatuur af te vegen.

#2 Eet of drink nooit tijdens het hanteren van materialen, en gebruik geen cosmetica of contactlenzen als uw handen verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen.

#3 Lees etiketten en verwijs naar MSDS om eigenschappen en gevaren in verband met chemicaliën en materialen te identificeren.

#4 Sla alle materialen op de juiste manier op, scheid incompatibele materialen en bewaar op geventileerde, droge en koele plaatsen.

#5 Houd uzelf en uw werkomgeving schoon. Na het werken met gevaarlijke stoffen, grondig wassen met water en zeep. Reinig de werkoppervlakken minstens één keer per ploeg om het risico op besmetting te minimaliseren.

Gevaarlijke stoffen app

Het veiligheidsinformatieblad bevat informatie die niet direct verband houdt met de operators op de werkplek. Meestal bevat de werkplekinstructiekaart instructies over gevaarlijke stoffen. Deze WiK’s bestaan ​​meestal in papieren vorm op de werkvloer en raken snel verouderd. Daarom heeft PIKA de applicatie gevaarlijke stoffen gemaakt. In deze digitale applicatie worden de data van VIB gedigitaliseerd en daadwerkelijk gepresenteerd. In de applicatie gevaarlijke stof is alle productinformatie voor het hele bedrijf beschikbaar. Met PIKA zorgt u ervoor dat de juiste informatie altijd op de juiste plek wordt aangeboden en dat uw medewerkers veilig kunnen omgaan met gevaarlijke stoffen.

https://www.devibfabriek.nl/gevaarlijke-stoffen-app/