5-S Webgids
Image default
Zorg

Haptotherapie Haarlem volgen nu in je omgeving

Haptonomie gaat over contact, goed contact draagt bij aan een zinvol (samen)leven. Con-tact betekent letterlijk samen-voelen.. Om te kunnen helen, is het van belang dat je ‘heel’ mag zijn; dat er een balans mag komen tussen denken, voelen en doen. En daar draait Haptotherapie Haarlem ook om : aanraken, ontmoeten om te mogen helen, heel worden. 

Waarom Haptotherapie Haarlem volgen?

Haptonomie is geen geneeswijze, is meer een benaderingswijze, die zich richt op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Een mens is een voelend wezen, al voelend verbind je je met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Als het vermogen om je te verbinden niet goed is ontwikkeld, of beschadigd is geraakt, is het moeilijk om echt contact te maken of te ervaren met anderen, maar ook met jezelf. Dat leer je weer tijdens Haptotherapie Haarlem. Vaak zie je dat het denken overheerst, je kunt je dan verwijderd voelen van jezelf. Dit heeft invloed op hoe je je voelt en het kan leiden tot ontevredenheid, tot onrust, tot verstoorde relaties en tot het ontstaan of verergeren van lichamelijke en/of psychische klachten. Door meer te (leren) luisteren naar wat je van binnen voelt en beleeft, zul je makkelijker keuzes kunnen maken die goed voelen en zul je je minder laten leiden door wat men van je verwacht. Zo blijf je dichter bij jezelf. Dat is het doel van Haptotherapie Haarlem. 

Wat is haptotherapie Haarlem?

Haptotherapie Haarlem wordt steeds populairder, wat het precies inhoudt, is lastig te omschrijven. Er wordt gepraat, net als in de psychotherapie, maar daarnaast gaat het om aanraken en vooral om voelen. Wij mensen worden als voelers geboren, maar tot denkers gemaakt. De haptotherapeut zal een cliënt (weer) in contact te brengen met zijn of haar gevoel.