5-S Webgids
Image default
Zorg

Is BHV verplicht?

Wij merken dat veel bedrijven/werkgevers nog niet bekend zijn met de regelgeving rondom BHV binnen de organisatie. Is een organisatie verplicht een bedrijfshulpverlener te hebben? Hoe vaak moet deze BHV’er aanwezig zijn? Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben? Moet je als ZZP’er ook je BHV-certificaat halen? Lees in dit artikel meer over de wetgeving rondom BHV en krijg antwoord op uw vragen.

Moet je als organisatie een BHV’er hebben?

JA, volgens het NIBHV is het voor iedere organisatie met minimaal één of meerdere medewerkers verplicht om minimaal 1 BHV’er in dienst te hebben. Vakantie-of uitzendkrachten tellen ook mee. Iedere werkgever heeft namelijk algemene zorgplicht. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en de gezondheid van werknemers. 

De Arbowetgeving (Arbowet) is de wet-en regelgeving waarin alles staat vastgelegd rondom de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

  • In Artikel 3 staat dat de werkgever zijn beleid zo moet maken dat de arbeidsomstandigheden zowel veilig als gezond zijn.
  • In Artikel 15 van de Arbowet staat wat de opleidingseisen voor een BHV’er binnen een organisatie en wat de taken van een BHV’er zijn.

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben?

Voor elke organisatie is er een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld. Hierin wordt gekeken naar de risico’s die mogelijk op kunnen treden binnen een organisatie. Elk bedrijf moet minimaal 1 BHV’er hebben, maar voor sommige bedrijven wordt aangeraden om meer werknemers binnen de organisatie op te leiden tot BHV’er. Dit heeft dan te maken met de risico’s binnen een bedrijf. Het is toegestaan dat binnen kleine organisatie de werkgever tegelijkertijd ook de bedrijfshulpverlener is, maar grote organisaties wordt aangeraden om een BHV’er op te leiden.

Moet de BHV’er altijd aanwezig zijn?

Er moet altijd minimaal één BHV’er aanwezig zijn zolang er werknemers of klanten binnen de organisatie aanwezig zijn. Zolang er namelijk mensen aanwezig zijn, is er altijd een kans op een ongewenste situatie. Een bedrijf is verplicht om bij zo’n ongewenste situatie op te kunnen treden om de gezondheid en veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. Uwbedrijfshulpverlening adviseert daarom altijd meerdere mensen op te leiden tot BHV’er. Dan ontstaan er geen problemen wanneer er 1 BHV’er niet aanwezig door bijvoorbeeld verlof, ziekte en vakantie.

Moet je als ZZP’er ook je BHV-certificaat halen?

Als zzp’er ben je verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en gezondheid. Hiervoor moet je ook maatregelen getroffen hebben. Niet is het verplicht om jezelf op te leiden tot BHV’er. Wanneer er naast de ZZP’er ook andere binnen het bedrijf komen werken, ben je wel verplicht een BHV-cursus te nemen. Denk hierbij aan een stagiaire, vakantiehulp, werknemer of andere bezoekers.