Is marketing verantwoordelijk voor binnenhalen van een lead?
5-s-1

Geen bedrijf overleeft wanneer er niet regelmatig een lead binnenkomt. De manier waarop leads verworven worden is altijd stof voor discussies in de meeste organisaties. Is het de verantwoordelijkheid van de verkoopafdeling, is het iets dat bij marketing thuis hoort of richt je een acquisitie team in die op jacht gaat naar leads?

Waar hoort lead thuis

De commerciële economie houdt zich voornamelijk bezig met beslissingen over het inkoop- en verkoopbeleid van een bedrijf. Het doel is met behulp van de nodige inzichten uit de psychologie en sociologie, een doeltreffend commercieel beleid te ontwikkelen. Dit vak ontstond in de jaren vijftig, toen consumenten steeds meer bestedingsmogelijkheden kregen. Commercieel-economen stelden met hun verklaring voor het handelen van de consument die beter was dan de onrealistische visie vanuit de algemene economie bedrijven in staat hun producten optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van de afnemer en zo hun marktaandeel te vergroten. Gezien vanuit het vakgebied van de commerciële economie richt onze aandacht zich in dit boek vooral op de verkoop kant van het ondernemerschap. Verkoopbeslissingen maken, op hun beurt, weer deel uit van het marketing beleid, net zoals beslissingen over de reclame, distributie, prijsstelling en productontwikkeling in feite marketing beslissingen zijn. Bij het bestuderen van de begrippen en technieken van de marketing analyseren we zowel het gedrag van consumenten (met hun wensen en behoeften) als dat van bedrijven die daarop (met hun productaanbod) inspelen. Nemen we daarbij als uitgangspunt de bedrijven, en in het bijzonder hun beleid (d.w.z. zowel hun strategie — op lange termijn als hun tactiek op korte termijn), dan spreken we van commerciële beleidsvorming, ofwel marketing management. Overigens worden de begrippen commerciële economie, marketing, leadgeneratie, marktkunde en commerciële beleidsvorming in Nederland vaak door elkaar gebruikt.

Lead en marketing

Wij gebruiken de term die de lading volledig dekt: Marketing. Voor die situaties waar een product tegen geld wordt geruild, maar kan evengoed minder tastbaar zijn zoals een dienst, een idee of een arbeidsinspanning. Zo krijgen bijvoorbeeld studenten, als tegenprestatie voor hun collegegeld (en ’ doorzettingsvermogen) een opleiding, en kiezers, in ‘ruil’ voor hun stem op een politieke partij, bepaalde beloften van de lijstaanvoerder over wenselijke veranderingen in het regeringsbeleid. Beide partijen in zo’n transactie ontvangen iets van waarde in ruil voor datgene wat ze zelf opgeven, en gaan er dankzij het feit dat hun behoeften zijn bevredigd door de transactie op vooruit. Eén ding is duidelijk een lead was noodzakelijk, is noodzakelijk en blijft noodzakelijk.

Meer informatie: http://www.virgoleads.com/

About