5-S Webgids
Image default
Bedrijven

Participatie, wat is dat precies?

Het begrip participatie wordt in verschillende sectoren op verschillende manieren gebruikt. Het komt nog wel eens voor dat het begrip op de verkeerde manier geïnterpreteerd word. Participatie stamt af van het Latijn. Specifieker nog van de woorden ‘pars’ en ‘ciperen’. Om het simpel te houden: partciperen betekent eigenlijk meedoen aan. Participatie kan op een kleine schaal plaats vinden, zoals bij een informatie avond dat er bepaalde burgers aanwezig mogen zijn en hun mening mogen geven of vragen mogen stellen. Ook kan het op een grotere schal plaatsvinden, denk hierbij aan inbreng op een groter project zoals een nieuw gebouw binnen een gemeente waaraan de burgers mogen mee beslissen.

 

Participatie binnen een gemeente

Op veel gebieden vindt tegenwoordig participatie plaats, zo ook in de gemeentes. Veel gemeentes proberen hun burgers te laten participeren, dit lukt helaas niet altijd meteen. Dit zou kunnen komen omdat participatie een relatief nieuw begrip is waar veel mensen nog niet alles van weten. Het is ook een breed begrip waar je verschillende aannames van kunt maken en iedereen zal er weer anders naar kijken. Toch is het belangrijk binnen een gemeente om de burgers te laten participeren. De gemeente krijgt eens advies van een frisse blik op een project en de burgers krijgen het gevoel dat ze nodig zijn en gewaardeerd worden.

 

Participatie op sociaal vlak

Sociale participatie betrekt zich voor een groot deel op de ouderen en is daardoor een belangrijk punt binnen een gemeente. Door participatie wordt een gemeente hechter met de burgers en de burgers weer met elkaar. Vaak gebeurt dit doordat jongeren wat met ouderen gaan doen, dit kan al iets kleins zijn zoals een ijsje gaan eten of de boodschappen doen. Voor de jongeren is het een klein gebaar, maar de ouderen voelen zich minder eenzaam en niet in de steek gelaten. Participatie bied ook in de zorg voor zowel zorgbehoevenden, hun families, zorginstellingen en de gemeenten een uitkomst.

 

https://www.2binsite.nl/wat-is-participatie/