5-S Webgids
Image default
Gezondheid

SOA test thuis afnemen

SOA test thuis afnemen? Lees de incubatietijden

Chlamydia incubatietijd 10 dagen

Een SOA test thuis afnemen is aan te raden als je twijfelt. Wanneer je onbeschermde geslachtsgemeenschap hebt gehad en je chlamydia hebt opgelopen zal je dit in de meeste gevallen niet doorhebben. Er zijn doorgaans twee symptomen te onderscheiden die een goede indicatie kunne zijn voor een overdraagbare aandoening: afscheiding uit de vulva of het  mannelijk geslachtsdeel of er treed een gevoel op dat als branderig wordt ervaren bij de genitaliën tijdens het urineren. Al deze klachten kunnen zich manifesteren gedurende een periode van vijf weken na de geslachtsgemeenschap maar onderwijl heb je wel al de kans dat je anderen ook besmet met de aandoening. De incubatietijd is tien dagen, na het verstrijken van deze periode wordt het aangeraden om je te testen op de aanwezigheid van chlamydia. Een chlamydia test kan hierbij behulpzaam zijn.

Gonorroe incubatietijd 10 dagen

Evenals de hiervoor beschreven SOA is het bij gonorroe het geval dat lang niet iedereen doorheeft dat hij of zij de ziekte heeft opgelopen. De klachten die over het algemeen ervaren worden bij deze SOA zijn in de meeste gevallen vanaf twee dagen na de gemeenschap reeds merkbaar. Wederom afscheiding uit de genitaliën en een branderig gevoel tijdens het urineren. Het is in de praktijk zo dat vrouwen hier minder vaak last van hebben of het valt minder op bij vrouwen. Het is bij de heren bekend dat de gonorroe bacterie in het rectum of in de keel zit, maar dit wordt vaak niet gemerkt.  In de casus van gonorroe zijn heren met een homoseksuele activiteit en vrouwen de grootste risicogroep.

Trichomonas incubatietijd 21 dagen

Het wordt bijna nooit door mannen gemerkt dat ze Trichomonas hebben. Het is zelfs zo dat wanneer deze verdraagbare aandoening opgelopen wordt deze bij de man vanzelf ook weer weg gaat op den duur. Echter, in de periode dat ze wel de ziekte hebben kunnen ze deze uiteraard ook overdragen. De vrouw kan helaas wel kolachten krijgen en zullen er ook absoluut voor behandeld moeten worden. Het is dus niet zo dat deze verdraagbare aandoening ook bij de vrouwen automatisch weer verdwijnt op den duur. Ook bij deze SOA zijn de meest gehoorde klachten bij de vrouwen; een pijnlijk gevoel tijdens het urineren, het pijn hebben tijdens geslachtsgemeenschap en een afscheiding afkomstig uit de vulva. De incubatietijd is relatief lang, namelijk drie weken ongeveer. Na het verstrijken van deze periode is het dus pas mogelijk om een diagnose te stellen op basis van een test.

Syfilis incubatietijd 90 dagen

Het oplopen van syfilis gebeurt in drie te onderscheiden fases. Fase één wordt nagenoeg nooit gemerkt. Per fase zijn er ook weer verschillende klachten te onderscheiden. Het is vanaf drie maanden opportuun om jezelf te testen op syfilis. Deze ziekte komt tegenwoordig vergeleken met andere soa’s minder vaak voor.

https://soazelftester.nl/soa-test/soa-test-thuis/