5-S Webgids
Image default
Banen en opleidingen

Wat zijn de kosten van outplacement?

Wanneer een werkgever – al dan niet noodgedwongen – afscheid wil nemen van een medewerker wordt nogal eens outplacement aangeboden. Middels een outplacementtraject wordt de medewerker dan geholpen aan een nieuwe baan bij een andere werkgever.

De kosten voor outplacement zijn afhankelijk van het soort traject dat gevolgd gaat worden en de inspanningen die door het outplacementbureau gedaan worden om de medewerker aan een nieuwe baan te helpen. En dat heeft weer te maken met wat iemand in huis heeft en of er vraag is naar het gewenste beroep. De kans op een nieuwe baan wordt bij het volgen van een outplacementtraject aanzienlijk verhoogd. Om de slaagkans maximaal te maken worden er vaak verschillende modules ingezet. Ten eerste is het belangrijk dat de kwaliteiten waarmee  de outplacement-kandidaat de arbeidsmarkt op gaat in kaart worden gebracht . Hiermee wordt een profiel gemaakt en kan je bepalen welke richting gezocht moet worden.

Vervolgens word de medewerker gecoacht bij het inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt. Vanuit dit overzicht kunnen je keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden. Welke vacatures zijn het meest interessant en welke minder. De meest interessante vacatures vinden outplacementbureaus meestal via hun netwerk. Ook wordt er aandacht besteed aan de elevator pitch en het CV.  Ook wordt de kandidaat ondersteund in  het  schrijven van een goede sollicitatiebrief en he voeren van een goed sollicitatiegesprek

Ontslagvergoeding, transitiebudget en de kosten van outplacement

In de praktijk worden de kosten voor outplacement vooral bepaald door de hoogte van de ontslagvergoeding die met de werkgever wordt afgesproken. Met ingang van juli 2015 is deze vergoeding middels de transitievergoeding wettelijk vastgelegd. De voormalige kantonrechtersformule wordt niet meer toegepast en is vervangen door het transitiebudget. Elke vaste of tijdelijke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest heeft recht op een transitiebudget. Deze vergoeding kan vervolgens gebruikt worden voor outplacement en/of opleiding.

Over het algemeen liggen de kosten voor outplacement tussen de 3000 en 6000 euro. Met een maximale trajectduur  van een half jaar tot een jaar. De kosten voor een re-integratie 2e spoor traject liggen tussen de 2000 en 3000 euro.

Kosten Outplacement aftrekbaar

Voor de Belastingdienst zijn kosten, gemaakt voor outplacement voor bedrijven en particulieren aftrekbaar onder de term studiekosten.

https://www.outplacementverzekering.nl