5-S Webgids
Image default
Kinderen

Zittenblijven na een slechte Cito-toets

De Cito-toets doet elk jaar veel stof opwaaien op menig schoolplein. Want het is me toch wat: kinderen die in groep 8 al een soort staatsexamen moeten maken en dan afgerekend worden op wat ze wel en niet kunnen. Het zou verboden moeten worden! Je hoort het veel ouders op het schoolplein zeggen en sommigen van hen gaan zelfs naar de directie toe om te eisen dat de Cito verdwijnt.

Maar zo erg is het allemaal niet. Want:

–          De Cito-toets is niet bedoeld om een leerling af te rekenen;

–          Een Cito-uitslag heeft geen invloed op het vervolgonderwijs meer (althans, niet in negatieve zin).

Het is namelijk zo dat de Cito-toets het eerder afgegeven advies van de school zal bevestigen. Het dient als een afsluiting van acht jaar basisonderwijs en kan voor leerkrachten juist handig zijn om te bekijken in hoeverre het werk goed gedaan wordt op school en waar nog verbetering ligt.

Het grootste pijnpunt bij veel ouders blijkt te zitten in het fabeltje dat kinderen kunnen blijven zitten in groep 8 als ze een slechte Cito-toets hebben gemaakt.

 

Kun je blijven zitten na een slechte Cito-toets?

Nee, dat kan niet. En dat gebeurt ook niet. Althans, je zal niet blijven zitten omdat je de Cito-toets verknald hebt. Ook gebeurt er helemaal niets met het eerder afgegeven schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Al kreeg je vwo advies en scoorde je slechts 520 en zou je een vmbo-bbl advies moeten hebben gekregen… er verandert niets. Je kan gewoon naar je vwo klas en de toets verdwijnt in het archief.

Ook zal niemand je laten zitten in groep 8 als je de Cito-toets slecht gemaakt hebt. Het is sowieso hoogst ongebruikelijk om een kind in groep 8 te laten zitten. Dat gebeurt in groep 7, want groep 8 is voor zo’n 80% een jaar van herhaling en verdieping. Er wordt verder weinig nieuws meer aangeleerd.

 

Ik wil juist dat mijn kind blijft zitten

Er wordt soms ook andersom beredeneerd. Er zijn ouders die geen genoegen nemen met een slechte Cito-score (waarbij we met “slecht” bedoelen dat de score onder het verwachte niveau komt) en eisen dat een kind groep 8 nog een keer overdoen. Want dan komt de score wel goed en het kind tot zijn of haar recht.

Maar het is uitgesloten dat een leerling op basis van de Cito Eindtoets groep 8 een jaar over moet doen en langer in groep 8 zou moeten zitten. Of er moet een heel ander beleid gelden op de school dan in de rest van Nederland.

Je kunt als ouder dus hoog en laag springen en eisen wat je wil, maar dat zal niet gebeuren. Het is gewoon jammer dat de toets slechter werd gemaakt dan werd verwacht, maar niet het einde van de wereld.

 

Doorgaan

Het is dus van belang dat je na een slechte Cito-score gewoon weer doorgaat. Lekker het schooljaar afmaken en alvast verheugen en uitkijken naar de middelbare school. Hoe eerder je het als ouder loslaat, hoe minder de impact op je zoon of dochter zal zijn. Want die zal echt wel voelen dat de score wordt afgekeurd en daar alleen maar hinder van ondervinden.

 

Oefenen voor de Cito-toets

Denk je nu op voorhand al dat je kind zal onderpresteren op de Cito-toets? Bijvoorbeeld vanwege de vreemde vraagstelling en de wijze waarop antwoorden worden gegeven? Dan zou je kunnen overwegen om samen met je zoon of dochter de Cito-toets te gaan voorbereiden. Oefenen voor de Cito-toets kan op meerdere fronten helpen, namelijk:

–          Kinderen worden bekend met de typische vraagstelling in de Cito-toets;

–          Hiaten en uitval worden op tijd onderschept;

–          Je kan nog bijles inzetten op onderdelen die wat moeilijk zijn;

–          Je kind krijgt zelfvertrouwen, omdat het weet wat er van hem of haar wordt verwacht tijdens de echte Cito eindtoets.

Op internet is veel oefenmateriaal te vinden voor de Cito-toets. Let er wel op dat je niet zomaar lessen gaat doen op het internet en het ook niet teveel een spelletje wordt. De Cito kun je het beste oefenen met oefenboeken die het echte materiaal zo goed als nabootsen.

https://www.edusucces.nl