5-S Webgids
Bedrijven

Regels omtrent het vervoeren van gevaarlijke stoffen

Het ADR staat voor ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route’. Simpel gezegd betreft dit een (Europese) overeenkomst die het vervoeren van gevaarlijke stoffen regelt. Het idee hierachter is de veiligheid van het vervoer van goederen regelen én de kwaliteit van het vervoeren van deze goederen waarborgen. Gevaarlijke stoffen mogen dus enkel volgens de voorwaarden van het ADR vervoerd worden.

Gevaarlijke stoffen herkennen

Wie denkt aan gevaarlijke of chemische stoffen, denkt in eerste instantie aan bijvoorbeeld brandstoffen of explosieven. Toch kunnen bepaalde producten ook als gevaarlijk bestempeld worden. Je zou hierbij kunnen denken aan verfproducten of zelfs cosmetische producten. Bovendien bestempelen fabrikanten een product steeds vaker als milieugevaarlijke stof. De gevaarlijke stoffen kun je herkennen aan een UN-nummer (een identificatienummer) en gevaarsetiketten. Er bestaan verschillende gevaarsetiketten, dus is het belangrijk deze te kunnen herkennen. Gevaarlijke stoffen kennen een indeling op basis van het hoofdgevaar per stof. Een chauffeur in het distributievervoer krijgt vaak te maken met het vervoer van dit soort stoffen. Een Adr cursus is dan ook veelal verplicht.

De inhoud van een Adr opleiding

Een chauffeur die een Adr cursus aflegt met goed gevolg, behaalt in feite het vakbekwaamheidscertificaat. Een bestuurder die in Europa gevaarlijke goederen in bepaalde grote hoeveelheden moet vervoeren, dient de opleiding verplicht te volgen. Er worden allerlei uiteenlopende onderwerpen behandeld gedurende de cursus. Zo leer je van alles over bijvoorbeeld wetten en beveiliging, maar ook over etikettering, gevaarseigenschappen, vrijstellingen en nog veel meer. De opleiding kent modules met één hoofdmodule als basis. Deze basis kun je uitbreiden met verschillende andere modules. Je certificaat is 5 jaar geldig.

Een Adr examen afleggen

Een cursus zorgt ervoor dat je grondig klaargestoomd wordt voor je examen. Een Adr examen dien je digitaal af te leggen bij het CBR. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen. De tijdsduur verschilt per module. Je krijgt je uitslag meteen zodra het examen afgelopen is.

https://eurotransportcollege.com/adr-cursus/

Gerelateerde artikelen

Wat gebeurt er zonder steunkous?

De Beddenspecialist OmRa Bedding

Belastingkantoor in Doetinchem voor belastingadvies