5-S Webgids
Image default
Zakelijk

Vaststellingsovereenkomsten: niet alleen een einde, maar vooral een begin

Er zijn nagenoeg geen mensen die op één plek blijven werken heel hun leven. In de meeste gevallen wordt het dienstverband met wederzijdse instemming beëindigd, maar dat is lang niet in alle situaties het geval. Het gebeurt met regelmaat dat er een vaststellingsovereenkomst opgesteld moet worden waarin de afspraken vastgelegd worden. Het kan zo zijn dat dit nodig is na een conflict of geschil, maar zelfs bij een normale afloop van een dienstverband is een vaststellingsovereenkomst nodig. Het is goed om in de gaten te houden dat dit niet alleen een einde is, maar tevens een begin.

De vaststellingsovereenkomst als volgende stap in je loopbaan

In de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen op welke datum het dienstverband eindigt en wat er moet gebeuren bij het afsluiten van de periode. Nu is dat niet alles. Veel mensen zien de vaststellingsovereenkomst als de laatste fase van een betrekking, maar het document is veel meer dan dat. In de vaststellingsovereenkomst worden namelijk ook andere belangrijke punten opgenomen, zoals een transitievergoeding én de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de WW-uitkering na beëindiging van het dienstverband.

De vaststellingsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst, die ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd wordt en verward wordt met ontslag met wederzijds goedvinden. Wat vooral belangrijk is voor de toekomst van de werknemer, is dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de transitievergoeding (voor overbrugging, bij- of omscholing) en het concurrentiebeding. Al deze factoren zijn namelijk belangrijk voor de rest van de loopbaan. 

Andere belangrijke factoren

In de vaststellingsovereenkomst moet daarnaast de reden van ontslag beschreven zijn (belangrijk voor een mogelijke WW-uitkering), plus de datum waarop het dienstverband eindigt. Staan er nog posten open zoals vakantiedagen en vakantiegeld? Dan moeten deze ook opgenomen worden in de vaststellingsovereenkomst. Gezien het belang van deze overeenkomst, is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst altijd te laten controleren voordat je deze tekent. Daarnaast is het om te weten dat je kunt onderhandelen over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst én dat je rustig na mag denken over het wel of niet tekenen van de overeenkomst en het doen van een tegenvoorstel.