5-S Webgids
Image default
Banen en opleidingen

De evolutie van projectmanagers

In de afgelopen twaalf jaar heb ik de rol van projectmanager een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In het verleden was een projectmanager strikt bekend als een persoon die projecten coördineert in de vorm van een checklist die wordt verstrekt bij het begin van een opdracht. De rol van de projectmanager was vooral  om de tastbare resultaten binnen de voorgeschreven periode te leveren en deadlines te halen.

De rol van de projectmanager is vandaag de dag veel actiever geworden. Tegenwoordig zijn er binnen een project vaak meerdere projectmanagers betrokken. Deze managers toetsen elkaar ook en beheren ieder vaak kleinere schakels in het proces.  

Door deze metamorfose heeft het vak van projectmanagement een groei naar volwassenheid gemaakt.

Samenvoegen van taken

Deze groei ontstond toen de dot com bubble barstte. In die periode legden de organisaties de nadruk op de kosten, ze hadden toen geen gemakkelijke toegang tot kapitaal en gebruikten ze met tegenzin een risicomijdende groeistrategie, allemaal vanwege het verslechterende economische landschap. Uiteraard hebben de meeste organisaties kostenbesparingsstrategieën toegepast om te voldoen aan de verwachtingen en de financiële mogelijkheden.

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor kostenreductie werd het werkveld opgedeeld in twee gebieden: het diagnostische raamwerk werd meestal toegewezen aan een consultant en het uitvoeringsgerichte kader werd toegewezen aan een projectmanager. Om de kosten te drukken werden deze twee rollen samengevoegd waardoor de kosten zijn gedaald. Veel werkzaamheden van de projectmanager gingen op deze wijze verloren.

Door de samenvoeging van taken zaten we veel controle managers zonder werk omdat ze niet over de opleiding, ervaring, vaardigheden of wil beschikken om een ​​diagnose te stellen van de interne en externe economische landschappen die nodig zijn om ingewikkelde analyses te maken, die nodig zijn om de strategische waarde te rechtvaardige. Vrijwel onmiddellijk begonnen de grote managementadviesbureaus, waarvan de meeste bekend waren dat ze alleen diagnostisch werk verrichten, hun waardevoorstellen en leveringsmodellen aan te passen met een uitvoeringsgericht kader. Deze bedrijven zouden nu een nieuwe dienst aanbieden met probleemdiagnose, oplossingsaanbevelingen en implementatie van oplossingen.

De transformatie naar de nieuwe manager

Het doel van een adviserende projectmanager is om de resultaten te leveren die nodig zijn om de bedrijfsstrategie te realiseren. De adviserende projectmanager wordt gezien als zowel een maker van bedrijfswaarde en de aanjager van een resultaatgericht kader.

De transformerende verandering van de rol van projectmanager is een belangrijke mijlpaal voor het beroep. Hij wordt nu gezien als zowel een maker als een leverancier van strategische aandelen, een projectmanager heeft nu zijn organisatorische waarde verhoogd. Deze toename in status heeft geleid tot veel verbeteringen en er tevens voor gezorgd dat een hoop misvattingen binnen de projectprocessen zijn verdwenen. De adviserende van vandaag de dag wordt wordt gezien als een holistische denker en medewerker die een situatie kan beoordelen en verbeteren door middel van gerechtvaardigde projecten die waarde toevoegen. De projectmanager van weleer die checklist werd echter meestal gezien als een op IT gebaseerde taakcoördinator en uitvoerder.. Bovendien heeft de status van het merkgevende projectmanager deze personen geholpen bij het verwerven van een stoel aan de executive tafel wanneer de bedrijfsvisie, doelen en strategie worden bepaald. Een projectmanager met de controlelijst van vroeger zou zelden worden uitgenodigd voor een uitvoerend forum en gevraagd om input te leveren voor het formuleren van de organisatiestrategie. Dit gebeurd tegenwoordig dus wel.

Terug naar een bron

De rol van de projectmanager, het post-dotcom-tijdperk, evolueerde naar een diagnostisch facet, terwijl in de pre-puntcom era de positie grotendeels werd gedegradeerd tot een uitvoerende rol. Deze samengevoegde rol is tegenwoordig erg in trek. Organisaties willen één bron die zowel diagnostische als actiekaders kan leveren.

Dit geldt tevens ook voor de tools die de moderne projectmanager gebruikt. In het online tijdperk is ook het delen van data teruggeleid naar 1 bron. Planborden en Gantt charts bijvoorbeeld, zijn via eenvoudige project planning tools nu makkelijk te delen met andere managers en personen uit het project team.

Dit zorgt ervoor dat de projectmanager kan door ontwikkelen naar een nog effectievere manager die de bedrijfsstrategieën nog beter uit kan zetten.

 

https://www.timewax.nl/project-planning/