5-S Webgids
Image default
Financieel

Wanneer keert mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering uit?

Stel: Je bent helaas arbeidsongeschikt geraakt, een enorme vervelende gebeurtenis in je leven. Gelukkig heb je wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Welke stappen ga je nu doorlopen met je verzekeraar en wanneer keert jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering eigenlijk uit?

Eerst: Arbeidsongeschiktheid melden en controleren
Je meldt je arbeidsongeschikt bij je verzekeraar. Jouw verzekeraar gaat vervolgens beoordelen of je arbeidsongeschikt bent volgens de polisvoorwaarden en eventuele specifieke afspraken in jouw verzekering. Er wordt, afhankelijk van de polisvoorwaarden van je aov verzekering, gekeken naar:
1. Beroepsarbeidsongeschiktheid.
In dit geval gaat de verzekeraar kijken of jij jouw eigen beroep nog kunt doen. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele aanpassingen die je in je werksituatie of omgeving kunt doen om de uitvoering van je functie toch mogelijk te maken. Indien je, ondanks dit soort aanpassingen, je eigen beroep niet kunt uitoefenen, dan heb je recht op een uitkering van de verzekering.
2. Passende arbeid
Hierbij kijkt de verzekeraar of je nog werk kunt doen wat aansluit bij jouw opleiding en/of werkervaring. Het maakt niet uit of je dit werk echt gaat doen, er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de uitvoering van een dergelijke functie. Sommige verzekeraars wegen hier ook je eerdere inkomen in mee.
3. Gangbare arbeid
In dit geval kijkt de verzekeraar er alleen naar of je überhaupt nog werk kunt doen. Hierbij wordt er niet gekeken naar je ervaring, inkomen of opleiding, of je kansen op de arbeidsmarkt. In dit soort gevallen beoordeelt de verzekeraar vaker dat je kunt werken dan bij een beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid.

Dan: Verdere beoordeling en informatievoorziening
Nadat bovenstaande zaken zijn beoordeeld, heeft de verzekeraar informatie van jou nodig en wordt dit opgevraagd bij jou, maar ook door deskundigen waar de verzekeraars mee werkt. Er wordt bijvoorbeeld een medisch onderzoek gedaan en er wordt gewerkt met een arbeidsdeskundige en controlerend arts. Je zult regelmatig contact hebben met je verzekeraar en de verzekeraar zal je op de hoogte houden van de huidige stand van zaken en eventuele verder benodigde informatie.

Na de beoordeling: Eigenrisicoperiode en Uitkering
Als je arbeidsongeschikt bent geraakt, keert jouw verzekeraar niet direct uit. Eerst gaat de eigenrisicoperiode in die je hebt vastgelegd bij het afsluiten van jouw AOV. De eigenrisicoperiode duurt minimaal 15 dagen en maximaal 2 jaar. Zodra de eigenrisicoperiode is afgelopen en je arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, gaat de verzekeraar over tot uitkering.

Wanneer de mate waarin je arbeidsongeschiktheid is beoordeeld, ontvang je bij volledige arbeidsongeschiktheid jaarlijks het volledige verzekerde jaarinkomen. Over het algemeen is dat vaak zo’n 80 procent van je reguliere inkomen. Wanneer je voor een deel arbeidsongeschikt bent, ontvang je de uitkering naar rato. Dit is afhankelijk van de voorwaarden die je hebt afgesproken bij het afsluiten van jouw polis.