Manieren om AR en VR in te zetten in het onderwijs
5-s-1

Toepassingen van virtual en augmented reality in het onderwijs zijn divers. Het gebruik van deze technologieën heeft veel voordelen in vergelijking met traditionele lesmethoden. Daarnaast introduceren ze ook innovatieve en nieuwe methodologieën. Hier zijn echter enkele manieren om VR en AR in het onderwijs te gebruiken.

Online klaslokalen

Online cursussen en online klaslokalen zijn ineffectieve leermiddelen gebleken. Een van de grootste uitdagingen is de hoge uitval. De meest voorkomende reden hiervoor is het gebrek aan betrokkenheid van studenten. VR-klaslokalen bieden studenten daarentegen de mogelijkheid om hun hand op te steken, organisch vragen te stellen en zich directer geïnvesteerd te voelen. VR-onderwijs maakt leerervaringen sociaal door studenten met elkaar te laten communiceren. Met behulp van avatars en in kaart gebrachte gezichtsuitdrukkingen kunnen mensen samenkomen om informatie te bespreken en te verzamelen, en van elkaar te leren. Je kunt https://stickylock.com/ontwikkeling/ bezoeken voor meer informatie.

Virtuele excursies

Met behulp van VR-excursies kunnen studenten plaatsen bezoeken die ze nog nooit eerder hebben gezien en die organisatoren van school expedities vanwege de kosten nooit zouden kunnen regelen in de echte, fysieke wereld. Studenten kunnen bijvoorbeeld leren over ruimtelijke ongelijkheid in de klas en vervolgens een VR-tour door Tokio maken om een ​​idee te krijgen van hoe mensen daar met elkaar omgaan. Evenzo kunnen studenten tijdens een les over oceanen en ecosystemen virtueel door de koraalriffen zwemmen. Met VR en AR worden docenten niet langer beperkt door de klasmuren. VR laat studenten de wereld virtueel verkennen, terwijl AR abstracte concepten tot leven brengt, waardoor docenten studenten door verzamelingen scènes en objecten kunnen leiden en onderweg interessante locaties en artefacten kunnen aanwijzen. Je kunt https://stickylock.com/ontwikkeling/ bezoeken voor meer informatie.

Speciaal onderwijs

Voor mensen met een lichamelijke beperking is studeren en de wereld verkennen via een VR-headset een prima optie. Zowel AR als VR verhogen de motivatie, vergemakkelijken interactie, ontwikkelen cognitieve vaardigheden en verbeteren het korte-termijngeheugen. Lessen worden leuker. Het meest ingrijpende effect ligt in de verbetering van communicatieve vaardigheden, vooral bij studenten met gehoorproblemen. Voor autistische studenten lijkt VR sociale interactie aan te moedigen.

Voor mensen met een leerbeperking kan AR de woordenschat verbeteren door middel van gamification. In Nederland hebben docenten een interactief leerboek gemaakt waarin 3D-afbeeldingen, audiofragmenten en video’s worden gebruikt om de tekst uit te leggen. VR is ook effectief gebruikt om sociale angst, taalachterstanden, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, lichamelijke of motorische handicap, cognitieve gebreken, dyslexie en het syndroom van Down aan te pakken.

 

About