5-S Webgids
Image default
Architectuur

Architectuur als discipline en kennisgebied

Architectuur is de discipline die zich toelegt op het creëren, transformeren en interpreteren van de gebouwde omgeving en het articuleren van ruimte op verschillende schaalniveaus. Het omvat kunst, wetenschap, ontwerp, conservering, planning, beheer, constructie en representatie. Hierbij worden kwesties als ethiek, esthetiek, cultuur en samenleving aangepakt. De discipline architectuur houdt zich bezig met de culturele, sociaaleconomische en ecologische omstandigheden die onze kwaliteit van leven beïnvloeden. Architectuur staat voor uitdagingen van klimaatverandering, globalisering, verstedelijking en sociale transformatie die cruciaal onderzoek vereisen. Tegelijkertijd breiden de horizonten van architecturale experimenten zich snel uit met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en media. Als we de gevolgen van deze veranderingen willen begrijpen, verklaren, anticiperen en beïnvloeden, is onderzoek essentieel. Bovendien is onderzoek essentieel voor de voortdurende uitbreiding van de kennisbasis van de discipline, de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en de verbetering van het onderwijzen, leren en oefenen van architectuur.

 

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek is origineel onderzoek dat wordt uitgevoerd om kennis, inzichten en begrip te genereren op basis van competenties, methoden en hulpmiddelen die eigen zijn aan de discipline architectuur. Het heeft zijn eigen specifieke kennisbasis, modus, reikwijdte, tactieken en strategieën. In de architectuur is design het essentiële kenmerk. Elke vorm van onderzoek waarbij design het wezenlijke bestanddeel van het onderzoeksproces is, wordt ontwerpend onderzoek genoemd. Bij ontwerpend onderzoek vormt het architectonisch ontwerpproces de weg waardoor nieuwe inzichten, kennis, praktijken of producten ontstaan. Het genereert kritisch onderzoek door middel van ontwerpwerk. Daarom worden onderzoeksresultaten verkregen door en consistent met ervaring in de praktijk. Wilt u meer informatie over een archeologisch onderzoek? Kijk dan op de website van Transect!

 

Verbinding met andere disciplines

Architectuur reikt en incorporeert kennis van andere disciplines. Architectuuronderzoek is daarom vruchtbaar voor trans- en interdisciplinaire inspanningen. Door aspecten van rationaliteit en intuïtie, objectiviteit en intersubjectiviteit, techniek en emotie, logica en creativiteit, architectonisch onderzoek en het begrip van de wereld te omarmen.

 

Contexten

Architectuuronderzoek vindt plaats in een brede maatschappelijke en culturele context en verbindt academie, praktijk en permanente educatie. Een verduidelijking van dit standpunt is nodig om sterkere banden tussen theoretisch en praktijkgericht onderzoek en tussen academische en professionele arena’s te stimuleren. Architectuur sluit van nature ook aan bij een verscheidenheid aan industrieën, waaronder de culturele sector, de bouwsector, de milieusector, de publieke, private en sociale sector. Bovendien, architectuur heeft zijn eigen branche die een professionele praktijk is. Veel van het meest innovatieve en relevante architectuuronderzoek komt onvermijdelijk voort uit en draagt bij aan deze branche van beroepspraktijk.

 

Onderwijs

In de academische wereld en de praktijk ondersteunt architectuuronderzoek het onderwijs door middel van booronderzoek van toekomstige architecten, door te voorzien in de voortdurende vooruitgang van het vakgebied. Studenten architectuur krijgen les op het hoogste niveau van academisch onderwijs. Het doel van het hoger architectuuronderwijs is het ontwikkelen van een onderzoeksinstelling bij studenten. Als toekomstige architecten moeten ze in staat zijn om zelfstandig basisprincipes vast te stellen, kritische analyses uit te voeren, intensief booronderzoek te doen en syntheses voor te stellen. De architectuurschool als geheel en de ontwerpstudio in het bijzonder zijn bij uitstek plekken voor onderzoekspraktijk.

https://transect.nl/