5-S Webgids
Dienstverlening

Meer weten over kapitaliseren letselschade? In mr. van Dijk treft u een topadvocaat!

Onder letselschade vallen zowel de lichamelijke en mentale als de materiële en immateriële schade die na een ongeluk ontstaan. Denkt u dan aan verkeersongelukken, bedrijfsongevallen en ongelukken die tijdens sportactiviteiten of thuis gebeuren. Een aanval door een hond of een mishandeling kan ook letselschade tot gevolg hebben. En dan is er nog de categorie medische fouten. Volgens recente schattingen komen in ons land ieder jaar rond de 1700 mensen te overlijden door een medische misser. Aanvullend zijn er gemiddeld genomen 30.000 mannen, vrouwen en kinderen die door onzorgvuldig handelen van een arts (blijvende) gezondheidsschade oplopen. Het aansprakelijk stellen van artsen is een ingewikkeld proces waarbij veel informatie verzameld dient te worden. Met medische en verpleegkundige dossiers als belangrijkste.

Als u slachtoffer bent in een letselschadezaak is het raadzaam een advocaat in de hand te nemen die de schade snel en doelgericht weet te claimen bij de tegenpartij. Mr. Thomas van Dijk is een zeer ervaren letselschade advocaat in Scheveningen en omstreken. In sommige gevallen kan volgens het no cure no pay principe gewerkt worden. Het gaat dan om zaken waarin niet eenduidig is vast te stellen bij wie de aansprakelijkheid ligt of zaken waarbij het causaal verband tussen ongeval en schade bediscussieerd wordt. Voor u als slachtoffer is het voordeel dat u zeker weet dat de advocaat alles op alles zal zetten voor een goede uitkomst. Hij krijgt immers niets betaald als de zaak wordt verloren. Voordelig is ook dat mensen met een kleine beurs zonder veel risico te lopen een advocaat in de hand kunnen nemen.

Vaak wordt de vergoeding in een letselschadezaak in één keer uitbetaald. Dus zowel de geleden als de toekomstige schade. Pluspunt is dat de zaak direct is afgehandeld. Nadeel kan zijn dat het bedrag als gevolg van veranderende economische omstandigheden (snel) in waarde daalt. Toekomstige schade wordt daarom gekapitaliseerd. Dit betekent dat de rechter uitgaat van een redelijke verwachting betreffende inflatie en rentestanden. Er wordt een rekenrente vastgesteld waarbij realistische percentages het uitgangspunt zijn.

{externalimage}}

 

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/