5-S Webgids
Image default
Rechten

U bent gedagvaard, wat nu?

U heeft een dagvaarding ontvangen. Wanneer u niet thuis bent in Nederlands recht kunnen al die juridische termen nogal ingewikkeld overkomen. Het belangrijkste is dat u actie onderneemt: laat de dagvaarding niet als een bombrief in de envelop zitten maar controleer waarom u bent gedagvaard en wat er precies van u verwacht wordt. In dit artikel leest u meer over wat u moet doen als u gedagvaard bent.

Wat is een dagvaarding?

Wanneer u gedagvaard bent betekent dit dat u een officiële oproep heeft ontvangen om voor de rechter verschijnen. Het komt vaak voor dat er een dagvaarding gestuurd wordt omdat een geldvordering nog niet betaald is. Er kunnen echter ook andere redenen aan ten grondslag liggen. Heeft u een dagvaarding ontvangen? Dan valt dit onder het procesrecht. Wilt u hier ondersteuning bij, dan kunt u terecht bij procesrecht RechtNet Advocaten. Hier vindt u juridisch advies en hoe u met de dagvaarding om kunt gaan. U bent bij een dagvaarding niet verplicht om een advocaat te regelen voor uw zitting, maar het is wel aan te raden er één te raadplegen voor uw zitting.  U bent wel verplicht om te reageren op de dagvaarding.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Het belangrijkste is om te reageren op de dagvaarding. Bent u het eens met de dagvaarding, dan kunt u het verschuldigde bedrag in één keer voor de zitting voldoen. Hierdoor voorkomt u dat er nog extra kosten bij komen door griffierecht en het hoger salaris gemachtigde. Lukt het niet om het bedrag in één keer te voldoen, dan kunt u ook een betalingsregeling aanvragen via de deurwaarder. Mits zij hiermee akkoord zijn, kunt u vervolgens aan de deurwaarder vragen of zij de dagvaarding weer in willen trekken.

Wat te doen als ik het niet eens ben met de dagvaarding?

Bent u het niet eens met hetgeen waarvoor u gedagvaard bent, dan kunt u mondeling en schriftelijk bezwaar maken. Het is altijd aan te raden om uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken. Bent u gedagvaard voor een kort geding, dan betekent dit dat u op zeer korte termijn in de rechtbank moet verschijnen. U kunt dan uw bezwaar schriftelijk indienen én u moet uw bezwaar mondeling op de zitting toelichten.  

Juridisch geschil? Schakel een advocaat in

Wanneer u een juridisch geschil heeft zoals een woongeschil, arbeidsgeschil of verkeersgeschil kunt u het beste contact opnemen met een advocaat. Een voorbeeld van een woongeschil is dat u een woning huurt waarbij de woningeigenaar heeft verzuimd de woning goed te onderhouden. Wanneer u hier last van ondervindt kan er een woongeschil ontstaan. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de kozijnen aan het rotten zijn, of dat zich een lekkage in de woning bevindt. Een voorbeeld van een arbeidsgeschil is wanneer uw werkgever weigert uw salaris uit te betalen. Ondanks herhaaldelijke pogingen van uw kant blijft de baas weigeren. Dit is een typisch geval van een arbeidsgeschil. Een advocaat helpt u in deze gevallen bij het oplossen van juridische geschillen en zal proberen om de zaak in uw voordeel te beslechten.